Paternotte

De familie Paternotte

Nakomelingen van een steenhouwergeslacht uit Henegouwen

Van het in 2001 uitgegeven ‘papieren’ familieboek is thans een nieuwe en uitgebreidere digitale editie op cd-rom verschenen. Het boek bevat een genealogie/stamboom, beginnend bij Hubert Paternotte die omstreeks 1646 te Montignies-lez-Lens, Henegouwen, België,  trouwde met Jeanne Nicaise, en eindigend met de thans in België, Nederland en Engeland levende nakomelingen. Omstreeks 1780 vestigt zich de steenhouwer Philippe Joseph Paternotte in ’s-Gravenhage en wordt daarmee de stamvader van de Nederlandse tak. Verder wordt in het boek aandacht besteed aan Henegouwen, het steenhouwerambacht, de familienaam en een familiewapen. Het boek wordt afgesloten met een index van alle in het boek voorkomende personen.

Het boek bevat circa 250 pagina’s (100 meer dan in de eerste editie) waarop circa 1300 personen voorkomen, verdeeld over 14 generaties. Voorts illustraties, foto’s, krantenartikelen, bidprentjes, advertenties en oude aktes. Zoals gezegd, het boek staat op een cd en is op een PC of laptop te lezen en door te bladeren. Ook kunt u het desgewenst zelf afdrukken of bij een kopieerinrichting laten afdrukken.

U kunt het familieboek op cd-rom bestellen door € 10,00 (incl. verpakking- en verzendkosten) per stuk over te schrijven. Hebt u er belangstelling voor stuur mij dan een e-mail.